algemene voorwaarden

algemeen
Pronk van der Meijden, hierna te noemen pvdm.org, verleent u hierbij toegang tot pvdm.org (de website) waarop zij teksten, afbeeldingen en andere materialen publiceert die door pvdm.org en derden zijn aangeleverd. pvdm.org behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van pvdm.org.

beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van pvdm.org.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij pvdm.org. De inhoud van de Website is beschikbaar onder een Creative-Commonslicentie-Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel-3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

wijzigingen
pvdm.org behoudt zich het recht voor om elk moment 1) haar diensten  te wijzigen, uit te breiden of te beëindigen, 2) deze algemene voorwaarden te wijzigen of uit te breiden