wccv

Public intimacy

WC CV is een actueel project over intimiteit en privacy waarbij de nadruk ligt op het vaststellen van waarde.

Pronk van der Meijden beschouwt de wc in een openbare gelegenheid als een interessant tussengebied tussen een openbare en een – letterlijk – intieme ruimte. In de praktijk echter, blijkt de wc, zeker in kunstinstellingen, meestal een steriele doelmatige plek te zijn die daarmee een scherp contrast vormt met de ruimtes waar de kunst gepresenteerd wordt.

De rode draad van het project is een inventarisatie op basis van veldonderzoek van de situatie rondom de wc in de kunstinstelling. De wc’s worden letterlijk in kaart gebracht en door middel van fotografie vastgelegd.

Pronk van der Meijden wil daarmee de wc’s van kunstinstellingen, galeries en musea uit de anonimiteit halen en een nieuwe invulling aan deze, vaak ondergeschikte ruimtes geven: de publieke wc wordt daarmee een plek van intimiteit, rust en bezinning, bij uitstek dus een plek om kunst te bekijken en over kunst en de waarde daarvan na te denken.

De tweede lijn van WCCV betreft het vaststellen van die waarde. Elke bezochte wc wordt (kortstondig) expositieruimte. Op de wc wordt dan een genummerde foto van de vorige wc-expositie gepresenteerd. De geëxposeerde foto’s van wc’s geven de wc’s daarmee meer waarde, verder worden de foto’s waardevoller naarmate het project vordert, meer is immers beter dan minder, en gelijktijdig groeit ook het cv van de kunstenaars en daardoor wordt ook de marktwaarde van de kunstenaars, die met name van hun cv afhankelijk zijn, verhoogd.

Naar het project

Historie van het project

De eerste versie  WCCV dateert uit 2002. Van 27 januari 19 februari 2002 bevond zich in de etalage van galerie Hot Red Lokaal in Den Haag een wc-installatie met als doel het publiek op interactieve wijze te betrekken bij WCCV.

Het publiek kon zichzelf portretteren vanuit de etalage tegen de achtergrond van het Spinoza-huis. Ruim 400 mensen hebben hier gebruik van gemaakt.

De zelfportretten waren te bekijken via de interactieve zuil I was on©e there tijdens de door Stroom, Den Haag georganiseerde manifestatie De Stand van Zaken (dec. 2002). De bezoekers werden hier al kijkend zelf weer geportretteerd, waardoor ze onderdeel van het project werden.

De interactie had als doel het publiek te motiveren om persoonlijke objecten of afbeeldingen daarvan aan te leveren. Deze iconen werden in Hot Red Lokaal tentoongesteld en vervolgens verwerkt in een aantal C-prenten die op hun beurt in wc’s bij kunstinstellingen geëxposeerd werden. De prenten veranderden door nieuwe aangeleverde iconen van het publiek en deze voortdurende verandering was op de website te volgen.

In de tweede fase van het project worden nu geen iconen van het publiek meer als expositiemateriaal gebruikt, maar WCCV voedt zich zelf met afbeeldingen van culturele wc’s.